Welkom op de website van Comité Herdenken en Vieren Oegstgeest

De Stichting ‘Comité Herdenken & Vieren Oegstgeest’ bestaat uit:
• Oranjevereniging Oegstgeest
• Oorlogsgraven Comité
• Het Comité Halifax
• De Raad van Kerken Oegstgeest
• Veteranen Oegstgeest
Het comité levert een bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei. Daarbij voorziet het comité via deze website in informatie over gevallen militairen en burgers. Deze fungeert als bron van contacten met nabestaanden en belangstellenden. Ook geeft de website informatie over toekomstige activiteiten. Wie daarvan op de hoogte wil zijn, kan zich laten registreren voor de Nieuwsbrief.

Dodenherdenking op 4 mei
Op 4 mei zal van 18:00 – 19:15 een bijeenkomst plaatsvinden in het Dorpscentrum. Spreker zal zijn prof. Dr. Marjan Schwegman, oud directeur van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD).  Tijdens de bijeenkomst zullen ook de namen van de Joodse slachtoffers uit Oegstgeest voorgelezen worden. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en u hoeft zich niet aan te melden. Na de bijeenkomst lopen wij gezamenlijk naar het Bos van Wijckerslooth.
In het Bos van Wijckerslooth (19:30-20:30) zullen burgers en militairen herdacht worden die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog, als in oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Spreker zal zijn Aart Verburg, voormalig predikant van de Protestantse Gemeente Oegstgeest. Onderdelen van de herdenking zijn onder andere twee minuten stilte en kranslegging
Een gedetailleerd programma van de bijeenkomst in het Dorpscentrum en de herdenking in het Bos van Wijckerslooth, volgen later.

Viering bevrijding op 5 mei
Op 5 mei wordt de traditionele kindervrijmarkt en braderie gehouden in Oegstgeest. Het comité zal hieraan bijdragen door onder meer oude jeeps die herinneren aan de bevrijding in 1945.

Herdenking bij het Halifax-monument op 23 mei
Op 23 mei zal de jaarlijkse herdenking plaatsvinden van het neerstorten van een Halifax-bommenwerper op 23 mei 1943. De herdenking is aan de Kleyn Proffijtlaan in Haaswijk. De inloop is om 19.30 en het programma vangt aan om 19.45 uur.

Lichtjes bij de oorlogsgraven: 24 december
’s Avonds op 24 december zullen de veteranen lichtjes plaatsen bij de oorlogsgraven bij het Groene Kerkje

Plaatsing Stolpersteine in 2024
Het comité neemt deel aan de Werkgroep Stolpersteine die in 2023 9 stenen geplaatst heeft en nu 10 in bestelling heeft. Deze dienen ter herdenking van de plaatsen waar slachtoffers van de nazi-terreur gewoond hebben. Over datum en tijd van de plaatsing van deze stenen volgt later informatie.

Dit programma is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Houd onze website in de gaten en meld u aan voor onze Nieuwsbrief!