Bronmateriaal

Geraadpleegde bronnen:

– Ingrid Appels: De vergeten bombardementen op Leiden; Leids Jaarboekje 1995, blz. 245-264.
– Greetje van den Bergh e.a. (red.): Raadsherenbuurt Leiden 1940-1980; Vereniging Raadsherenbuurt, tweede druk. Leiden 1981.
– P. Bok: Berend George Escher; Leids Jaarboekje 1968, blz. 19-21.
– Dick Breedijk: archieven inzake in de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen, en andere.
– Dick Breedijk: Bombardement op een bus met militairen op 10 mei 1940 om 15.00 uur bij de Postbrug op de grens van Sassenheim en Oegstgeest, feitenrelaas, Balkbrug 2012, Feitenrelaas_Dick_Breedijk.pdf.
– H.C.M. van Dijk: ‘Gilse, Jan Pieter Hendrik van (1881-1944)’; in J. Charité en A.J.C.M. Gabriëls: Biografisch Woordenboek van Nederland; Instituut voor Nederlandse geschiedenis, Den Haag 1979.
– Riet van Dort en Bert Driessen: Oegstgeest in bange dagen; 1940-1945; Van Dort en Driessen, Oegstgeest 1994.
– L. Driessen, G.D.M. Schwencke e.a.: Willibrords erven. 1250 jaar Christendom in Oegstgeest; Oegstgeest 1989.
– Arlene George-Zapfe: dossier inzake Merton Earl Zapfe; St. Albert, Alberta, Canada.
– Hazel en Chris Gough: Thatched roofs and swans, A journey in Holland and Germany; Woking, Surrey, Engeland 1991, niet gepubliceerd.
– G.W. Groen: D. Jaeger; Leids Jaarboekje 1952, blz. 73-74.
– D. Harff en P. Harff: Valkenburg mei 1940, eigen uitgave, Katwijk 2012.
– Ans van der Heide-Kort: Zij komen …; Uitgeverij Westfriesland, Hoorn.
– F.W.N. Hugenholtz: ‘Huizinga, Johan (1872-1945)’; in J. Charité en A.J.C.M. Gabriëls: Biografisch Woordenboek van Nederland; Instituut voor Nederlandse geschiedenis, Den Haag 1979.

– Ab van Kapel: Jan van Gilse; Vereniging Oud Oegstgeest presenteert; oktober 1997, blz. 29-31.
– Ruurd Kok: Archers op Poelgeest. Bijzonder Canadees geschut bij de bevrijding van Leiden en Oegstgeest, Over Oegstgeest mei 2015, blz. 6-8.
– Mr. B.C. van Krieken: De geschiedenis van het Groene Kerkje; Oegstgeest 1965 (mimeografie).
– Erwin van Loo: ’Eenige wakkere jongens’. Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2013.
– Freek Lugt: Het goed van Oestgeest, tweede druk, Ginkgo, Leiden 2010.
– Freek Lugt: Oud-Poelgeest, Vereniging Oud Oegstgeest, Oegstgeest 2014.
– Freek Lugt: Van Gerrevink Burgemeester 1930-1942 en 1945, Deel 2: Oorlog, Over Oegstgeest oktober 2009, blz. 8-11.
– F. Oorschot: Vliegveld Valkenburg. Mei 1940.
– Neeltje Rasser-van Nieuwkoop en Leendert van Nieuwkoop: Het Groene Kerkje en de oorlog; Vereniging Oud Oegstgeest presenteert, februari 1990, blz. 6.
– Ir. J.J. Raue en Ir. C.L. Temminck Groll: De restauratie van het Groene Kerkje; Leids Jaarboekje 1956, blz. 57-65.
– H. van Riesen e.a.: Het Grote Gebod, Gedenkboek van het verzet in LO en LKP; vierde druk, Kok, Kampen 1989.
– G.D.M. Schwencke: Korte geschiedenis van de Groene of Willibrordkerk; Vereniging Oud Oegstgeest presenteert; oktober 1995, blz. 17-22.
– War Diaries 1st Anti-Tank Regiment RCA en 2nd Light Anti-Aircraft Regiment RCA, Héritage.
– Oegstgeester Courant: 8 juni 1945; 13 mei 1987; 2 mei 1990.

Informatie – in diverse vormen – is verstrekt door: Illustraties zijn onder meer ontleend aan:

– Mevrouw M.A. Alkemade, Leiden.
– P. Boesveld, Twello.
– Einthoven Foundation, Leiden.
– Willem G. Einthoven, Verenigde Staten.
– Gemeentearchief, Oegstgeest.
– A.P.A. Jaeger, Aerdenhout.
– G.T. Klaassens, Musselkanaal.
– Dirk A. Megchelse sr., Oegstgeest.
– P. de Mol, beheerder kerkhof Groene Kerkje.
– J. Niemeijer, Hoogeveen.
– Rob van den Nieuwendijk, Oud Ade.
– Oorlogsgravenstichting, Den Haag.
– F. Oorschot, Den Helder.
– J.J. Teeuwisse, Oorlogsgravenstichting.
– Mevrouw P.S. Wittebol, Amsterdam.

– Greetje van den Bergh e.a. (red.): Raadsherenbuurt Leiden 1940-1980; Vereniging Raadsherenbuurt, tweede druk. Leiden 1981.
– Dick Breedijk: archieven inzake in de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen, en andere.
– Digitaal fotoarchief Oegstgeest.
– Riet van Dort en Bert Driessen: Oegstgeest in bange dagen; 1940-1945; Van Dort en Driessen, Oegstgeest 1994.
– Erfgoed Leiden en omstreken.
– Buck Goudriaan: Leiden in WO II: van dag tot dag; F.G.W. Goudriaan, Leiden 1995.
– Internet.
– Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
– Vereniging Oud Oegstgeest presenteert, diverse jaargangen.
– Robert Scheltens.

Voor het kritisch lezen van het op deze website gepubliceerde materiaal danken wij:

– P. Boesveld.
– H. van Dulmen Krumpelman-Nijdam.
– W.G. Einthoven.
– C.C. de Glopper-Zuijderland.
– A.P.A. Jaeger.
– R.S. Kok.

– P.J. van Krieken.
– M.E.M.C. Lugt-Rethans.
– D.A. Megchelse sr.
– G.D.M. Schwencke.
– M.I.A. Spieksma-Boezeman.
– E.M. Timmers-van Klink.