Monument bij het Haagse Schouw

De namen van Nederlandse militairen die zijn gesneuveld bij het Haagse Schouw en de vliegvelden Valkenburg en Ockenburg, en die goeddeels bij het Groene Kerkje begraven zijn geweest, zijn, uitzonderingen daargelaten, aangebracht op het monument bij het Haagse Schouw. Dit monument is begin 1941 opgericht door de Oegstgeester bevolking. Het is om niet ontworpen door het Oegstgeester ‘Ingenieursbureau voor de Bouwnijverheid’, de bakstenen zijn gratis geleverd door de Oegstgeester steenfabriek van De Ridder, en het is gebouwd op grond van de gemeente. Het monument is op 26 april 1941 aanvaard door loco-burgemeester T. van Egmond, aangezien burgemeester Van Gerrevink zich in Duitse gevangenschap bevond.

Het monument bij het Haagse Schouw, ter nagedachtenis aan Nederlandse militairen die in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld.

Hun namen zijn vermeld.