Aangepaste Herdenking op 4 mei 2021

 

De foto’s tonen de aangepaste herdenking van 2020

Beste inwoners van Oegstgeest,

Vorig jaar hadden wij nog goede hoop, dat het jaar 2021 anders zou verlopen dan 2020. Tot op heden is dit helaas niet het geval. Wij hebben te maken met een pandemie die verregaande gevolgen heeft voor het welzijn van iedereen. Veel mensen hebben het verschrikkelijk zwaar in deze tijd, doordat ze bijvoorbeeld vereenzamen of hun levenswerk in snel tempo zien verdampen. Op dit moment mogen er nog geen evenementen of bijeenkomsten plaatsvinden. Ook een ‘normale’ dodenherdenking op 4 mei is niet mogelijk, hetgeen wij uiteraard erg vervelend vinden. Wij kunnen dan ook niet anders, dan een alternatieve ceremonie organiseren, geheel conform de huidige wettelijk toegestane regels. Dit houdt in, dat de jaarlijkse herdenking in het Bos van Wijckerslooth wel zal plaatsvinden, maar zonder publiek op een nog nader met de gemeente af te spreken tijdstip. De ceremonie zal kort, maar waardig zijn.

Buiten de kransen en bloemen die bij het monument in het Bos van Wijckerslooth worden neergelegd, worden er ook bloemen gelegd op de oorlogsgraven bij het Groene Kerkje en bij het Halifax monument aan de Kleyn Profijtlaan in Haaswijk.

 

Dit aangezien wij deze dag ook stil staan bij de militairen die bij oorlogsacties in of rondom Oegstgeest zijn gesneuveld en hier begraven zijn. Tevens herdenken wij de verzetsstrijders die in of vanuit Oegstgeest opereerden en natuurlijk de Joodse Inwoners van Oegstgeest incl. de afgevoerde en vermoorde bewoners van Endegeest.

Uiteraard is het mogelijk zelf een bezoek te brengen bij de monumenten in ons dorp (houd rekening met de geldende maatregelen). Achtergrondinformatie van de personen die op het monument staan, zijn op deze website terug te vinden.

De Nationale Herdenking zal dit jaar wel georganiseerd worden, wederom in sobere vorm. Deze zal op televisie uitgezonden worden, zodat we om 20.00 uur 2 minuten stil kunnen staan bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers, burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en vredesoperaties.

Opdat wij niet vergeten.

Namens het Comité Herdenken en Vieren
Linda van der Zon – Bronsgeest (voorzitter)

In het Informatiemagazine Oegstgeest is een stukje geschreven over Herdenken en Vieren. Helaas zal de herdenking zoals daar beschreven geen doorgang hebben door de huidig geldende coronamaatregelen.