Herdenking 2024

Bloemen bij de graven met militairen en verzetsstrijders

De leden van het Comité Herdenken en Vieren met de Veteranen hebben in de namiddag bloemen gelegd bij de graven van geallieerde militairen en verzetsstrijders. Dit gebeurde bij het Groene Kerkje, de RK begraafplaats bij de St. Wilibrordkerk en het Halifax-monument in Haaswijk. Bij het Groene Kerkje werden zij vergezeld door Burgemeester Emile Jaensch.

Herdenkingsbijeenkomst in het Dorpscentrum
’s Avonds vond een herdenkingsbijeenkomst in het Dorpscentrum plaats. De bijeenkomst werd door circa 100 belangstellenden bijgewoond. Spreker was prof. Dr. Marjan Schwegman, oud-directeur van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies. Zij vroeg zich af of zij bereid zou zijn haar leven te geven voor anderen als de omstandigheden daar om vroegen. De onderbelichte rol van vrouwen in verzet hielp haar om die vraag te kunnen beantwoorden. Lange tijd kwamen vooral beelden van mannelijke verzetsstrijders naar voren. Vrouwen begonnen met hun verzetswerk vaak dichtbij huis met de hulp aan een vriend of vriendin. Toch kan de vraag bijna niet beantwoord worden. Het is moeilijk voorstelbaar of je bereid bent levensbedreigende risico’s te nemen. Dat maakt de bewondering voor hen die verzet pleegden des te groter. De gehele voordracht kunt u hier lezen, evenals de gebruikte presentatie.

Tussen de programma onderdelen werden liederen gezongen door de 21 leden van het Oegstgeester koor Capella pro Cantibus. Zij zongen ‘Abide with me’, ‘Ubi caritas’, ‘Da pacem domine’ en ‘Thou knowest Lord’.

De namen van geallieerde gevallenen werden voorgelezen door veteraan Koos Verhaar. De namen van verzetsstrijders werden voorgelezen door Cor van Beuningen, voorzitter Raad van Kerken. De namen van de Joodse slachtoffers werden voorgelezen door Caroline van Tongeren, bestuurslid van Comité Herdenken en Vieren.

Ter voorbereiding op deze dag hadden Jan Halin en Caroline van Tongeren een gastles gegeven voor 5 Vwo leerlingen van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Naar aanleiding van een oproep daartoe, schreven vier leerlingen een gedicht. Daarbij werden zij enthousiast ondersteund door hun een docent Geschiedenis en hun docent Nederlands. In het Dorpscentrum las Sieger Pols zijn gedicht ‘Kijken’ voor en Eva de Bruin haar gedicht ‘Vrede’. U treft de gedichten hier aan.

Nationale Herdenking in het Bos van Wijckerslooth
Na de bijeenkomst in het Dorpscentrum liepen de aanwezigen naar het Bos van Wijckerslooth waar de Nationale Herdenking plaatsvond. Daarbij worden alle Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht: burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden en waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en vredesoperaties, hun leven voor de vrijheid hebben gegeven. Ondanks de regen woonden veel belangstellenden deze herdenking bij.
De scoutinggroep Shawano’s verzorgden het erecouloir en de taptoe en overige muziek werden geblazen door Franciscusband Leiden.

De spreker bij de Nationale Herdenking was Ds. Aart Verburg, voormalig predikant van de Protestantse Gemeente Oegstgeest. Hij sprak over ‘gesneden beelden’. De beelden die we van bevolkingsgroepen hebben, soms bestaand uit vooroordelen, een vijandsbeeld of een karikatuur. Wij mensen hebben de opdracht om van groepen mensen geen zondebokken te maken. Ook niet vanuit een godsdienst. Het gedenken van slachtoffers is daarin een belangrijke stap. Daarnaast moeten wij in onszelf ‘gesneden beelden’ afbreken om meer mens en medemens te worden. De gehele voordracht leest u hier

Twee 5 Vwo leerlingen van het Rijnlands Lyceum lazen hun gedicht voor. Manouk van Harskamp beschreef in ‘Gedoofd’ de last en het stempel die de Jodenster betekende. Jonah Blokhuizen beschreef in ‘Stilte’ de stilte van de doden en van hen die onderdrukt worden. U treft deze gedichten hier aan.

Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus werden kransen en bloemen gelegd door het Gemeentebestuur van Oegstgeest, Comité Herdenken en Vieren, de Oranjevereniging Oegstgeest, Bedrijven investeringszone de Kempenaer en winkelcentrum Lange Voort, twee bloemstukken door het Veteranencomité voor de gevallen militairen in WOII en de daarop volgende strijd in voormalig Nederlands Indië en voor de slachtoffers van de Japanse bezetting, een bloemenkrans en vredeskaars door de Raad van Kerken, de Wijkagenten Oegstgeest, het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, Scoutinggroep Sagara Satrya’s, het Halifax Comité en Drumfanfare FBL-Franciscusband Leiden. Daarna liepen aanwezigen langs de bloemen. Tot slot werd de mogelijkheid geboden om in het Dorpscentrum een drankje te nemen en na te praten.