Aangepaste Herdenking op 4 mei 2021

Op 4 mei 2021 kon er, in verband met de door de overheid opgelegde corona maatregelen, helaas geen herdenkingsceremonie in het Bos van Wijckerslooth plaatsvinden. Op die dag hadden wij ook de geallieerde militairen willen herdenken.

Voorafgaand aan de herdenking hebben Isabel Schreve en Thijs Noort bij het monument in het Bos van Wijckerslooth een zelf geschreven gedicht uitgesproken.
Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Jaensch die zelf een kort woord sprak.

Verder hebben wij als leden van het Comité Herdenken en Vieren bloemen gelegd bij de graven van geallieerde militairen en verzetsstrijders bij het Groene Kerkje en de RK begraafplaats bij de St. Wilibrordkerk

Dat gebeurde ook bij het Halifax-monument in Haaswijk en bij het het gedenkteken in het Bos van Wijckerslooth

Bij de kranslegging in het Bos van Wijckerslooth heeft Linda van der Zon-Bronsgeest,
voorzitter van het Comité Herdenken en Vieren, de volgende toespraak gehouden.

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen- burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”
Alle herinneringen aan deze slachtoffers komen samen tijdens de Nationale Herdenking.
We staan stil dat sinds 1945 de wereld nog geen dag vrij is geweest van oorlog.
Op 15 augustus 1945 kwam de oorlog in Nederlands-Indië ten einde, maar begon vrijwel direct de dekolonisatiestrijd van een land op zoek naar vrijheid.
Ook de vele vredesmissies in o.a. Libanon, Korea en voormalig Joegoslavië hebben hun tol geëist.
Vanwege deze geschiedenissen reflecteren we op het verleden en proberen we lessen te trekken voor het heden en de toekomst.
Vrijheid voelt voor velen als een vanzelfsprekendheid. Diegenen die oorlog gekend hebben, weten als geen ander dat dit niet zo is. In de 76 jaar na de bevrijding van Nederland waren tot op de dag van
vandaag vredesoperaties nodig en helaas kost dit iedere keer mensenlevens.
Zo dadelijk om 8 uur is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin wij ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kúnnen zijn!
Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar ook ter wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Joop Verdonk en Rita Deckers