Pieter Maaskant

In de loop van 1943 werd het Marinus Post, broer van de verzetsheld Johannes Post, in Overijssel te heet onder de voeten. Hij zat daar intensief in het gewapend verzet, maar is verraden. De Duitsers kwamen hem uit zijn boerderij bij Kampen halen. Dat ging gepaard met een hevig vuurgevecht, waarbij de kinderen van Marinus zich niet onbetuigd lieten, en dat pas verloren werd toen de Duitsers een mitrailleur in stelling brachten. Zijn vrouw en oudste zoon, 17 jaar, werden gevangen genomen en kwamen in een concentratiekamp terecht, en zijn boerderij werd in de as gelegd, maar hijzelf ontkwam, gewond. Via zijn broer Henk, predikant in Rijnsburg, is hij in de Raadsherenbuurt in Leiden terechtgekomen. Daar zette hij een nieuwe knokploeg op. Een van de leden is Piet Maaskant.

Pieter Maaskant werd op 22 mei 1921 geboren in Bodegraven. Het gezin Maaskant verhuisde naar de Johan de Wittstraat in Leiden toen Piet’s vader hier hoofdonderwijzer werd, directeur van een basisschool zouden wij nu zeggen. Na de middelbare school ging Piet Engels studeren. Als hij lid van de knokploeg wordt, is hij juist afgestudeerd en mag hij zich trots ‘Leraar Engels’ noemen. Hij woont nog bij zijn ouders, en is actief in het kerkelijk jeugdwerk.

Er komen steeds meer onderduikers en de voedselvoorziening wordt problematischer. Daarvoor zijn distributiebonnen nodig en die krijg je illegaal door ze te vervalsen, doordat goede ambtenaren ze voor je ‘regelen’, of door ze te stelen. Post heeft ervaring met overvallen op distributiekantoren. De knokploeg besluit het distributiekantoor van Katwijk te overvallen, dat daar is gevestigd in het gemeentehuis. Een bevriende medewerker van het kantoor maakt in een stuk kleizeep een afdruk van de sleutel van de kluis, zodat een duplicaat kan worden gemaakt. Op de avond van 8 april 1944 zal de overval worden uitgevoerd. Maar het loopt faliekant verkeerd af. In de hal van het gemeentehuis zit een foute politieagent op wacht. Die schiet zonder meer de eerste die binnenkomt dood. Het is Piet Maaskant.

Pieter Maaskant.

De anderen weten te ontsnappen, maar de overval is mislukt en, erger nog, Piet is een van de vele slachtoffers van de oorlog geworden. Hij wordt op 13 april 1944 begraven, naast de graven van de familie Wolkers.

 

Detail van de grafsteen van Pieter Maaskant.