Oegstgeester gevallenen

In het voorgaande valt op dat alle beschreven oorlogsgevallenen geen Oegstgeestenaar waren, Theo van den Oord uitgezonderd. Men zou zich kunnen afvragen of er dan geen Oegstgeestenaren waren die het niet ‘pikten’ en die dat gevoel in daden omzetten – tot de dood erop volgde. Opmerkelijk is ook dat allen, behalve opnieuw Van den Oord, bij het Groene Kerkje begraven liggen. De vraag zou kunnen opkomen of daar iets achter zit. Dat is niet het geval. Dat alle niet-Oegstgeestenaren bij het Groene Kerkje begraven zijn, komt eenvoudig doordat het kerkhof daar niet alleen het kerkhof is van die kerk maar ook de algemene begraafplaats van de gemeente Oegstgeest. ‘Vreemdelingen’ plachten dáár te worden begraven en in de oorlog werd in dit soort situaties op geloof geen acht geslagen.

Omgekomen inwoners van Oegstgeest

 

En oorlogsgevallenen heeft Oegstgeest bij tientallen gehad, maar die zijn nu eenmaal allemaal buiten Oegstgeest om het leven gekomen, behalve dan Theo Van den Oord, die rooms-katholiek was en dus bij de H. Willibrord kerk is begraven.

De Oegstgeestenaren die in de oorlog door geweld van de bezetter om het leven zijn gekomen, worden hier niet besproken. Zij zijn vermeld op het oorlogsmonument in het Bos van Wijckerslooth. Zoals veel uitgebreider kan worden gelezen in het boek ‘Oegstgeest in bange dagen’ zijn te noemen de zeelieden Johan Bromelow van de Warmonderweg, Joseph van Iterson uit de Regentesselaan en Quirinus Kroeze uit de Van Assendelftstraat, die allen een zeemansgraf kregen. Zover kwamen niet de mannen die als ‘Engelandvaarder’ naar Engeland wilden: Hans Fles uit de Koninginnelaan die al op het strand werd gearresteerd, Jan Bunschoten uit de Emmalaan die eveneens voortijdig werd opgepakt, Nico Knijnenburg van het café dat nu bekend staat als ‘De Gouwe’ en Henk de Veer uit de Hofbrouckerlaan die via Spanje wilden maar gepakt werden in de Pyreneeën, en Peter Ravelli en Jan Stam uit de Toorenveltstraat die via Zwitserland naar Engeland wilden maar niet verder kwamen dan Frankrijk.

Zij overleden in Buchenwald, Dachau, Majdanek en Utrecht. In de concentratiekampen Neuengamme, Bergen-Belsen, Sobibor, Vught, Birkenau, Auschwitz, Buchenwald en Dachau zijn verder vermoord Marinus Jelier van de Terweeweg, de communist Arie van Egmond uit de De Kempenaerstraat, Aleida Goudsmit uit de Frederik Hendriklaan, acht leden van de familie Pinto en Schönthal van de Warmonderweg en de Regentesselaan, Charlotte de Lange uit de Louise de Colignylaan, Salomon en Truida Zwarenstein uit de Prins Hendriklaan, en twaalf in Endegeest en Rhijngeest verpleegde geestelijk gehandicapten. Simon Buitenom van de Haarlemmertrekvaart, Anton Knijnenburg, broer van Nico, die ging in de plaats van een collega die vrouw en kind had, en Jacob van Loenen van de Wijttenbachweg zijn bij de Arbeitseinsatz, de verplichte tewerkstelling in Duitsland, in Paderborn, Berlijn-Tegel en Berlijn-Potsdam om het leven gekomen.

Oegstgeester verzetsstrijders  

Het Oorlogsmonument ter nagedachtenis aam de Oegstgeester gevallenen, in het Bos van Wijckerslooth.

En natuurlijk moeten worden genoemd de Oegstgeester verzetsstrijders Arie Bijl, die tal van onderduikers heeft geholpen; de ‘Algoede’ Reinier van Kampenhout en zijn vrouw, Jobje van Kampenhout-Barnhoorn, die teveel goede werken hebben gedaan om hier op te noemen; de op afschuwelijke wijze om het leven gebrachte Jacob Key, die is gearresteerd toen hij probeerde Van Kampenhout te waarschuwen, en Theo Talboo, hoofd van een verzetsgroep en autoriteit in de wereld van het verzet; Albert van der Mey, die Duitse legerauto’s saboteerde; Ok van der Plas, een Delftse student die met zijn kameraden spoorwegaanslagen en dergelijke pleegde; Guus Reitsma, die werd gearresteerd bij de voorbereiding van een aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam; en Paul Segaar, zeer actief ten behoeve van onderduikers. Zij werden gefusilleerd of verloren op een andere manier hun leven in Neuengamme, ‘ergens in Nederland’, Den Haag, Amersfoort, Husum-Schwerin, Utrecht, Overveen, en Oraniënburg of Bergen-Belsen. ‘Den Vaderlandt ghetrouwe’ bleven zij, tot in den dood.

Namen leven voort in straatnamen

Van verschillende verzetstrijders leeft de naam voort in straatnamen in Oegstgeest. De Arie Bijllaan, Guus Reitsmahof, Reinier van Kampenhoutlaan, Jacob Keylaan en Theo Talboolaan dragen de namen van Oegstgeester verzetstrijders.