Oorlogsgravencomité Oegstgeest

Doelstelling van het Oorlogsgravencomité Oegstgeest is het herinneren aan en het uitdragen van de nagedachtenis van de in Oegstgeest begraven mannen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, alsmede het onderhouden van contact met hun nabestaanden.

In 1946 werd het Nederlands Oorlogsgravencomité opgericht, met plaatselijke comité’s in de gemeenten waar zich oorlogsgraven bevonden, waaronder Oegstgeest. De eerste doelstelling was het herdenken van de geallieerde gevallenen. Daarnaast werd adoptie door burgers van oorlogsgraven buiten de grote erevelden gestimuleerd. Adoptanten namen op zich toe te zien op het onderhoud van de graven en contact te onderhouden met nabestaanden en hen terzijde te staan met gastvrijheid en hulp bij taalproblemen en dergelijke. In de derde plaats werden jaarlijks collectes georganiseerd in de vorm van het verkopen van papieren klaprozen, ‘poppies’. 

 

Met het verstrijken van de tijd en het opgroeien van nieuwe generaties, zowel in de geallieerde landen als in Nederland, en het instellen van de Oorlogsgravenstichting die het onderhoud van de graven voor zijn rekening nam, werd de noodzaak van het aanwezig zijn van oorlogsgravencomité’s minder. Dat heeft ertoe geleid dat in 1971 het Nederlands Oorlogsgravencomité en vrijwel alle plaatselijke comité’s hun werk hebben beëindigd.

Het comité in Oegstgeest, nog steeds onder zijn eerste voorzitter, heeft toen echter gemeend dat de eerste doelstelling, het herdenken van de geallieerde gevallenen, nog onverminderd aanwezig was, zodat de werkzaamheden van dit comité zijn voortgezet.

Deze werkzaamheden bestaan thans in hoofdzaak uit het organiseren van een herdenking op 4 mei. Het comité beperkt zich daarbij niet tot de geallieerden maar acht het geboden ook de aanwezige Nederlandse militairen en verzetsstrijders te herdenken.


Samenstelling van het Oorlogsgravencomité   Eerdere leden

Het Oorlogsgravencomité Oegstgeest is samengesteld uit:
Mr. drs. S.L.W. (Sam) Schoch, voorzitter
Drs. R. (Robert) Scheltens, penningmeester, webmaster
Mw. M. (Marlies) Merkestein

 

Mw. A.K. Belgraver-Broekstra
Mr. J.G. Bergmeijer
Mw. Th.M. Bridië-Versleijen, later Broekema-Versleijen
Drs. F.H. Lugt
W. Heilbron
R.P.P. Hendrichs
J.B. Hugenholtz, arts
Mw. L. Huibregtsen
Mr. B.C. van Krieken
Dr. P.J. van Krieken †
F.D. Laurens
Mw. M.E. la Rivière-Dankmeijer
Ds. P. Sierat
Mr. drs. T.L.J. Steenmetser
Mw. T. Verloop-van Ham, later Van der Swaagh-van Ham
Mw. J.J.B. Timmermans-Senecaut
Mw. C. Vrij.
De eerste voorzitter, tot 1983, was mevrouw P.H. Smits-Witvliet, de tweede, tot 2004, mevrouw H. van Dulmen Krumpelman-Nijdam, de derde was drs. F.H. Lugt, tot 2016, en de vierde is nu in functie.