Terugblik plaatsing Stolpersteine

De eerste Stolpersteine in Oegstgeest: een jaar later.

Op 12 april  2023 plaatste de bedenker van het project Stolperstein, Gunter Demnig, de eerste negen Stolpersteine in Oegstgeest. Betrokkenen kijken terug op die dag en het jaar erna. 

Bij de ingang van het Gemeentehuis werd een steen gelegd. Burgemeester Emile Jaensch vertelt dat burgemeesters elkaar trots vertellen over Stolpersteine in hun gemeente.

Aan de Endegeesterstraatweg, bij het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Endegeest liggen vijf stenen. Diana en Paul hebben een glasatelier in het gebouw ernaast. Ze zien regelmatig mensen stilstaan, de namen lezen en soms witte steentjes neerleggen (een Joodse traditie).

Bij de twee stenen voor Notariskantoor Van de Oudeweetering ziet Linda van de Oudeweetering af en toe mensen stilstaan en de namen op de stenen lezen. Ze heeft een fotoboek met de geschiedenis van het pand op kantoor liggen en daaraan heeft ze de foto’s van het plaatsen van de Stolpersteine toegevoegd.

Aan de Frederik Hendriklaan is een steen gelegd voor mevrouw A.M. Goudsmit-Cohen. Jetteke Bolten was erbij met een grote groep familieleden die ze met veel moeite had opgespoord. Bolten en haar familie wisten niet zoveel van mevrouw Goudsmit, de zus van haar grootmoeder. Er werd niet veel over gesproken, want ‘het was te erg’. Bolten hielp met het onderzoek naar Aleida Maria (‘Leidi’) Goudsmit-Cohen, die daarmee weer een beetje tot leven kwam. De steenlegging zorgde voor een opleving van de familiebanden. Bolten had altijd gedacht dat haar oudtante in een gaskamer was vermoord. Uit onderzoek bleek dat ze bij aankomst in Sobibor was doodgeschoten. Hoe gruwelijk ook, die snelle dood troostte Bolten. Nu ze wist hoe Leidi was overleden en er een blijvende herinneringsplaats voor haar was, gaf dat een gevoel van rust en voltooiing. Als ze de steen af en toe bezoekt, veegt ze bladeren en tuinafval weg en poetst hem met koperpoets. Aan haar familieleden heeft ze gesuggereerd om bij een bezoek ook koperpoets mee te nemen.