Verantwoording

Deze website bevat de tweede editie van

OORLOGSGRAVEN IN OEGSTGEEST

door
FREEK LUGT

met medewerking van
DICK BREEDIJK en FRITS Th.M. SPIEKSMA

Oorlogsgravencomité Oegstgeest, tweede editie 2015

ISBN 978-90-9019194-2

Laatstelijk bijgewerkt op 16 oktober 2015

 

Auteurs en Oorlogsgravencomité Oegstgeest menen dat zij, tenzij anders is aangegeven, uitsluitend de feiten hebben gepresenteerd. Zij aanvaarden niettemin geen aansprakelijkheid voor onjuistheden die toch in de tekst zouden voorkomen. Zij hebben voorts in redelijkheid het nodige gedaan om de bronnen van aanhalingen en illustraties te achterhalen en te vermelden. Rechthebbenden tot niet-vermelde citaten en illustraties worden verzocht zich tot de Webmaster te wenden.

Citeren en overnemen

Citeren is toegestaan, mits met volledige bronvermelding: Freek Lugt, Oorlogsgraven in Oegstgeest, tweede editie, Oegstgeest 2015.

Overnemen van complete tekstdelen is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de auteur of het Oorlogsgravencomité Oegstgeest.